โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ยินดีต้อนรับสู่ ปีการศึกษา 2557